Wat betekent EMDR?

Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en effectieve behandelingsmethode bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). Vrij vertaald betekend EMDR: Iemand door oogbewegingen ongevoelig maken voor heftige emoties (trauma’s).

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval, seksueel geweld, of een geweldsdelict. Het is een therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt. EMDR wordt al jaren toegepast bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Steeds meer onderzoek naar de effecten van EMDR toont aan dat het ook inzetbaar is en adequaat helpt bij behandelingen bij verslaving, eetstoornis, rouwverwerking, of liefdesverdriet.

Onderbouwing voor EMDR

Er is inmiddels een stevige wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van EMDR bij de behandeling van PTSS. Op dit moment is EMDR de meest geëvalueerde therapie op het gebied van trauma’s. Na reeds 3 tot 4 sessies is 80% van de cliënten weer instaat om de normale bezigheden te verrichten. De emotionele ladingen die gekoppeld waren aan het trauma konden zij nauwelijks tot niet meer oproepen.
Ook in Nederland maken niet alleen eerstelijns Trauma Psychologen, steeds vaker gebruik van EMDR, maar ook sommige kindercoaches, therapeuten, life- en mentalcoaches, hypnotherapeuten, enz. zetten het veelvuldig en met succes, in. Naast het behandelen van enkelvoudige en meervoudige trauma’s wordt EMDR inmiddels veel breder ingezet.

 • Herbeleving nare ervaringen
 • PTSS
 • Stress
 • Piekeren
 • Nachtmerries
 • Schaamte angst/paniek
 • Vermijdingsgedrag
 • Schuld
 • Slaapproblemen
 • Verhoogde waakzaamheid
 • Depressies
 • Slecht zelfbeeld

EMDR is bewezen geschikt voor cliënten die een trauma hebben ervaren dat hun dagelijks functioneren hindert.