Wat is systemisch werk?

Iedereen maakt deel uit van systemen zoals onze families, werk, vrienden en meer. Veel van onze onbewuste overtuigingen en gedragskenmerken hebben te maken met hoe we zijn opgegroeid. Soms zijn dit positieve, soms negatieve patronen. Vaak zijn deze uit zorg voor de ander meegenomen.
Deze patronen kunnen je in je huidige leven in de weg zitten, bijvoorbeeld in je relatie of je werk. Met de familieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

Een familieopstelling is een fysieke weergave van een familiesysteem. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken naar voren te krijgen.

De opstelling begint met een kort gesprek over het thema van degene die de vraag inbrengt n.a.v. zijn of haar huidige leven en vertelt de feiten uit zijn familiestamboom, waarna de begeleider de vraaginbrenger verzoekt om mensen te kiezen die voor zijn familieleden representant willen zijn. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling geeft inzicht doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten die zij doorkrijgen. Het is geen toneelspel!

Vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (bijvoorbeeld angsten, doelen niet halen, relatieproblemen, etc.) wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Mensen komen weer in hun kracht en het systeem kan herstellen door een gezonde plek voor alle leden te vinden.

Aan de slag met de behandeling

  Ik heb de privacy verklaring gelezen en ga hiermee akkoord.

  Bekijk andere therapieën

  Hypnotherapie

  Manuele Lymfedrainage

  Lichaamsgerichte pyschotherapie

  Systemisch werk