EMDR

EMDR

Wat betekent EMDR? Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro...

Read more