Contact Us: info@feelbalance.nl
Close
Randstad 22-161, 1316 BM Almere
info@feelbalance.nl

Vooruitkijken

Soms word je met de neus op de feiten gedrukt: het besef dat we nog zo in een patriarchaal systeem zitten, waarin het hoofdzakelijk lijkt te draaien om macht, prestatie en geldingsdrang. Veel mensen houden onverminderd vast aan een vaderlijk machtsgevoel waarmee we het echter in de komende decennia niet meer gaan redden. Tal van vrouwen zitten verstrikt in de gevolgen van dit patriarchale systeem en raken daardoor overbelast.

Veel vrouwen die in de jaren ’50 ,’60 en ‘70 geboren zijn, zullen het fenomeen herkennen. Het was belangrijk dat de (oudste) zoon in de familie een goede opleiding kreeg, voor de dochters was het vanzelfsprekend thuis te blijven. In een gunstig geval werd de dochter verpleegster of onderwijzeres. Veel vrouwen bleven thuis met de kinderen. Nog steeds werken de meeste vrouwen parttime en zijn ze oververtegenwoordigd in m.n. zorg en onderwijs.

Voor veel vrouwen loopt momenteel de druk te hoog op, omdat ze op zoveel fronten nodig zijn: op het werk, maar ook thuis bij de kinderen en als mantelzorger bij de ouders. Want ook die zorg voor de ouderen hebben we langzaamaan weg gesmokkeld. Het is dan ook “vanzelfsprekend”, dat de vrouw met de parttime functie en de vrouwelijke aanleg(?) voor de zorg al deze taken er even bijneemt. Tegelijkertijd moet ze wel “haar mannetje staan”, min of meer onzichtbaar.

Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen, dat we veel vrouwen in de dienstverlenende sectoren hebben die tegen een burn-out aanzitten. Niet heel verwonderlijk als we bedenken dat deze vrouwen een enorme overgang (in meerdere opzichten…?) hebben moeten meemaken van de tijd van het patriarchale systeem naar de huidige maatschappij met de eisen van nu. Deze overgang is er één van erkenning en herkenning die zowel door de vrouwen als ook de mannen moet worden doorgemaakt, willen we burn-outs voorkomen.

De wereld verandert, en snel, of we het nu willen of niet. Wanneer we nog steeds denken dat tradities in de vaderlijke lijn van oudste zoon naar oudste zoon worden doorgegeven gaan we aan de kracht en noodzaak van de matriarchale structuren voorbij. Vrouwelijke elementen (die overigens ook in mannen vertegenwoordigd zijn en vice versa) worden steeds zichtbaarder en zijn ook steeds noodzakelijker om een evenwicht in onze maatschappij tot stand te brengen. We hebben meer mannen nodig in de zorg en meer vrouwen in de zakenwereld. Het niet meegaan met de tijdgeest heeft tot op heden tot gigantische tekorten aan personeel in o.a. onderwijs en zorg geleid. Zolang we niet een evenredig aantal mannen en vrouwen in de politiek en zakenwereld hebben, lopen we kans het huidige eenzijdige systeem door te zetten. 

Pas wanneer we loskomen van het patriarchale idee kunnen we met z’n allen verder. Tot dan zullen we proberen het met degenen die het wel begrijpen zo goed mogelijk neer te zetten. We zullen moeten leren accepteren dat zowel mannelijke als vrouwelijke elementen gelijkwaardig en noodzakelijk zijn in de maatschappij van de toekomst. We zullen ook moeten aannemen dat beide elementen door beide seksen kunnen worden vertegenwoordigd.

Op een goed en gelijkwaardig 2020!

Adri Hendriksen, 31 december 2019